Nieuws van het bestuur

Geplaatst Onderwerp Wanneer
24 februari Competitie seizoen ten einde
Beste verenigingen,

Allereerst hopen wij dat jullie en jullie naasten allemaal in een goede gezondheid verkeren en de vele beperkende maatregelen nog vol kunnen houden zonder de moed te verliezen. Afgelopen “wintersportweekend” heeft velen van ons heel veel goed gedaan. Plus dat komend weekend het zelfs lenteachtig weer gaat worden. Laten we deze positieve zaken vooral met elkaar benadrukken.

In verband met de continuering van de door de overheid vastgestelde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft het bestuur van de ORV de navolgende besluiten genomen.

 1. Het speelseizoen is dermate ver gevorderd dat het niet meer mogelijk is om de competitie volledig af te ronden en daarom hebben we helaas moeten besluiten om de competitie per heden te stoppen.
 2. Indien overheidsmaatregelen spelen weer mogelijk zou maken, zullen wij dat dan ook melden aan de verenigingen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de Nevobo, al kunnen in onderling overleg natuurlijk wel oefenwedstrijden gehouden worden. Dit is dan ter beoordeling en op eigen initiatief van de verenigingen zelf.
 3. Wij hopen het seizoen 2021/2022 in oktober te kunnen opstarten.
 4. Wij zullen dan de poule- indeling baseren op de start van het huidige seizoen al is een en ander wel afhankelijk van de daadwerkelijke inschrijvingen. Getracht wordt om een zo evenredig mogelijke poule indeling te maken.
 5. Wij zullen iedere vereniging voor de zomer weer vragen zich op te geven voor het nieuwe seizoen.
 6. Ook zal er eind september hopelijk weer een fysieke ALV gehouden kunnen worden.
 7. Aangezien wij als ORV dit seizoen alleen vaste lasten gehad hebben zullen wij de contributie van het nieuwe seizoen naar rato verlagen, een en ander natuurlijk mede afhankelijk van het aantal nieuwe inschrijvingen.
 8. We begrijpen dat onze leden vragen hebben m.b.t. corona en de maatregelen. Als ORV volgen en verwijzen wij altijd naar de site van de Nevobo.
 9. Op eventuele vragen over de zaalhuur kunnen wij geen antwoord geven omdat dat per situatie verschillend kan zijn. Wij verwijzen jullie dus naar de verhuurders, bovendien speelt het bestuur van de ORV hier geen rol in.
 10. Wel kan onze website gebruikt worden door verenigingen om elkaar te informeren over eventuele mogelijkheden om bijvoorbeeld zaalhuur terug te vragen. De inhoud is daarbij de verantwoordelijkheid van de indieners.

Sluiten wij deze mail af in de hoop jullie allemaal snel weer te treffen, of op de ALV of in de zalen. Blijf gezond en houd vol! Er komt een moment dat we het leuke volleybalspelletje weer mogen gaan beoefenen.

Met vriendelijke groet,
bestuur ORV Breda,
Karin – Wilbert – Rene – Mathieu – Jan

24 december Fijne feestdagen #blijfgezond
Beste volleybalvrienden,

2020 is heel anders verlopen dan we ooit hadden kunnen bedenken. Een van de vele beperkingen om het COVID-19 virus eronder te krijgen was het stilleggen van binnensporten en dus ook de ORV Breda competitie. Dit betekende dat we onze favoriete spelletje niet meer konden beoefenen. Niet leuk, maar in geen vergelijking tot de mensen die besmet zijn geraakt en nog lange tijd vervelende klachten er aan overhouden of erger degenen die overleden zijn aan het virus, oververmoeid zorgpersoneel en mensen die in de financiële problemen zijn geraakt.
Het bestuur wil alle spelers en hun naasten met deze mail toch fijne feestdagen toewensen, al vieren we deze feestdagen op een andere manier. Laten we hopen dat we snel in 2021 weer elkaar de hand mogen schudden, knuffelen, feesten en weer mogen gaan volleyballen. Voor nu is onze beste wens #blijfgezond.
Met vriendelijke groeten,

Karin, Wilbert, Rene, Mathieu en Jan

14-10-2020 Competitie tijdelijk stilgelegd wo 14 oktober 2020
Beste leden,

Bijgaand de nieuwsbrief van het ORV Breda naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond.

Met vriendelijke groeten,
namens het ORV Breda, Karin Marijnissen

11-10-2020 Uitslag schriftelijke stemmingen ALV 2020 Oktober 2020
Beste contactpersonen van het ORV Breda,

Het wonderlijke proces van een historische schriftelijke ALV van onze club is, met dank aan al jullie input, vragen en medewerking, voltooid. Wij hopen van harte dat wij jullie volgend jaar gewoon weer face to face mogen begroeten op de ALV van 2021!

Rest ons nog jullie de definitieve besluitenlijst toe te zenden en nu officieel onze nieuwe voorzitter, Jan Nijhof, welkom te heten in het bestuur van het ORV Breda.

#staysafe en ondanks alles toch veel volleybalplezier toegewenst.

Deze link van de Nevobo willen wij nog graag met jullie delen: Wat-betekent-het-mondkapjes-advies-voor-volleybal?

Heb je nog een vraag horen wij het graag.

Met vriendelijke groeten,

namens het ORV Breda bestuur, Karin Marijnissen

31-08-2020 Extra nieuwsbrief wo 16 september 2020
Beste Leden,

We naderen zowel het begin van de nieuwe competitie (20/21) als ook de statutaire jaarlijkse ledenvergadering van het ORVBreda.

Bijgesloten vind je de extra nieuwsbrief met daarin:
 1. Competitie spelen
 2. Algemene ledenvergadering 16 september
Alle geldende maatregelen en adviezen m.b.t. COVID-19, brengen het bestuur ertoe om de jaarvergadering dit jaar volledig schriftelijk af te handelen.

Verkorte samenvatting van de nieuwsbrief over de ALV is als volgt:
- Akkoordverklaringen leden met schriftelijk vergaderentot 9 september
- Rondsturen stukken door bestuur en gedeeltelijke publicatie op website 12 september
- Gelegenheid voor leden voor het stellen van vragen (incl. rondvraag) 19 september
- Beantwoording van de ingediende vragen en/of overige zaken 26 september
- Insturen van stemmen op gevraagde besluiten 30 september
- Bekendmaking van de uitslagen van de stemmingen 3 oktober


21-04-2020 Update competitie / Extra nieuwsbrief
Beste leden van het ORV Breda,

Zie de bijgaande nieuwsbrief.

De belangrijkste onderwerpen in de nieuwsbrief zijn:
 • De competitie 2019/2020 zal niet worden uitgespeeld
 • Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi gaat dit jaar niet door
 • De AVG verwerkersovereenkomst gaat in werking treden
 • Jan Nijhof is onze nieuwe kandidaat voorzitter

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Karin Marijnissen
ORV Breda

24-03-2020 Update competitie / Regelgeving vanuit de overheid t/m einde seizoen
Beste leden van het ORV Breda,

Zojuist (maandagavond 23 maart) is er een nieuwe persconferentie uitgezonden in verband met de Corona crisis.

Er zijn vanaf heden nieuwe en strengere regels die de regering heeft uitgevaardigd. Een ervan is dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni niet toegestaan zijn.

Het besluit om, net als de Nevobo, onze ORV Breda competitie te moeten stilleggen, wat betekent dat er dit seizoen niet meer gespeeld gaat worden, vindt het bestuur echt heel erg vervelend. Helaas kunnen we niet om deze nieuwe werkelijkheid heen.

De gevolgen hiervan, ook voor het komende seizoen, worden in de bestuursvergadering van 15 april (via Skype) besproken en daarna met de leden gecommuniceerd.

Mocht je vragen hebben, horen wij het graag.

Stay safe!


Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Karin Marijnissen
ORV Breda

12-03-2020 Advies Corona Virus 12 - 31 maart 2020
Aan alle leden van het ORV Breda,

De ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo; ook het ORV Breda komt tot het inzicht dat de grootschalige adviezen die in zowel in sportverband als in menig ander sociaal verband worden gegeven, dienen te worden gevolgd. Tevens is er de constatering dat vele ORV-teams inmiddels zelfstandig al wedstrijden hebben afgezegd. Ook zijn wij geĂŻnformeerd dat Bress Sportcenter gesloten is tot en met 31 maart 2020.

HET BESTUUR VAN HET ORV BREDA HEEFT DAAROM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG DE LEDEN TE ADVISEREN OM ALLE WEDSTRIJDEN IN ORV BREDA-VERBAND GEEN DOORGANG TE LATEN VINDEN; DIT BESLUIT IS VAN KRACHT TOT EN MET DINSDAG 31 MAART.

Zodra mogelijk en noodzakelijk zal het bestuur verdere maatregelen nemen en deze aan de leden bekend maken. De consequenties voor het verdere verloop en de afloop van de competities zullen nog onderwerp zijn van nader beraad binnen het ORV BREDA.

Vertrouwend op eenieders medewerking,

H.P.J.M. (Ben) Kerkhof,
Voorzitter ad interim

20-11-2018 Verslag scheidsrechterscursus di 6 november 2018
Beste Leden van het ORV Breda,

Op deze link vind je het verslag van de cursus.

Docent: Arie van Meer (Nevobo Scheidsrechter).

29-09-2018 Scheidsrechterscursus di 6 november 2018
Beste Leden van het ORV Breda,

Op dinsdag 6 november 2018 organiseren wij weer een scheidsrechterscursus voor de bij ons aangesloten verenigingen.

Wanneer: dinsdag 6 november 2018, inloop 19:30 uur, start 20:00 uur.
Waar: Stadskantoor Breda, ruimte 030.
Docent: Arie van Meer (Nevobo Scheidsrechter).
Bijzonderheden: de cursus is gratis, let op het betaald parkeren op het Chasseveld.
Aanmelden: in verband met de catering , graag aanmelden bij het secretariaat: xxx@xxx / xxx@xxx.
Cursus: de cursus is interactief, er is ruimte genoeg voor het stellen van vragen aan de docent.

10-06-2018 Planning start ORV Competitie 2018 - 2019
Aan de bestaande en nieuwe leden van het ORV,

Namens de wedstrijdleider van het ORV Breda zend ik jullie hierbij alle informatie voor inschrijving voor de start van de nieuwe competitie.

Bijgaand treffen jullie het inschrijfformulier (heren en dames) aan voor de ORV competitie 2018-2019 en de factuur voor de betaling van de competitiebijdrage.

Om op 1 oktober 2018 te kunnen starten zijn de volgende datums belangrijk, verzoek aan een ieder om hiermee rekening te houden:
Planning start ORV competitie 2018-2019 !
vr1 juni:Start inschrijving
ma11juni:Verzending ledenlijsten
zo12 augustus:Laatste mogelijkheid om in te schrijven
zo19 augustus:Verspreiding 1e concept competitie indeling
zo19 augustus:Contributies moeten binnen zijn bij het ORV
za1september:Vaststellen competitie indeling 2018-2019
Start samenstellen competitie programma
wo12september:Algemene ledenvergadering
zo16september:Verspreiding concept competitie programma ter toetsing
ma17september:Verwerken ontvangen ledenlijsten
zo23september:Uitreiking definitieve competitie programma
ma24september:Vullen ORV site met het definitieve programma 2018-2019
ma24september: Verzenden spelerskaarten
ma1 oktober:Start competitie!


BELANGRIJK: als bijlage toegevoegd de nota voor de contributiebijdrage. Verzoek om deze nota aan jullie penningmeester door te sturen, want zonder betaling geen inschrijving!
Wacht niet te lang met inschrijven en bezoek regelmatig onze website www.orvbreda.nl voor de meest actuele informatie.
Rest mij om jullie allen namens het ORV Bestuur een fijne vakantie toe te wensen!

Met vriendelijke groet,
Marcel van de Voorde
ORV Wedstrijdleiding

04-10-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering ORV Breda 2017 20 september 2017
Via het downloadscherm kun je het verslag ophalen van de Algemene Ledenvergadering van het ORV Breda 2017.

Nog een toegevoegd bericht:
Tijdens de borrel na de Algemene Ledenvergadering hebben wij een opmerking over inspeelballen gekregen. Van oudsher nemen teams van het ORV Breda altijd hun eigen inspeelballen mee. De teams welke gewend waren in de Nevobo competitie te spelen of elders, zijn gewend dat er inspeelballen beschikbaar zijn op de locatie van de wedstrijd. Heeft jouw team geen inspeelballen beschikbaar voor de tegenstander, willen wij jullie vragen om de teams waar je tegen speelt op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groeten,
ORV Breda / Karin Marijnissen

16-09-2017 Algemene Ledenvergadering ORV Breda 2017 20 september 2017
Geachte leden van het ORV Breda,

Hierbij nodig ik jullie namens het ORV bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van het ORV Breda.

Deze vindt plaats op woensdag 20 september 2017, aanvang 20:00 uur, Stadskantoor Breda. Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie.

Bijgaand vinden jullie de agenda en de vergaderstukken voor deze avond.

We verwachten van alle teams een afgevaardigde. Mocht er onverhoopt niemand van je team aanwezig kunnen zijn, graag afmelden bij het secretariaat. We sluiten traditioneel af met een hapje en een drankje in 't Hoekske.
Tot volgende week woensdag.

Met vriendelijke groeten,
ORV Breda
Karin Marijnissen
secretaris/vice voorzitter

07-06-2017 Planning start ORV Competitie 2017 - 2018
Aan alle ORV Leden en nieuw toetredende leden,

De ORV competitie 2016-2017 nadert haar einde. Tijd om vooruit te kijken naar de komende seizoen.

Bij de downloads treffen jullie de inschrijfformulieren (heren en dames) aan voor de ORV competitie 2017-2018, evenals de 'Uitwerking Indeling Heren Competitie'.

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een aantal zaken die van belang zijn voor het komende seizoen.
Op de eerste plaats de planning, het tijdspad naar de start van de competitie op maandag 2 oktober 2017.
Deze planning schuift enigszins naar voren; de reden hiervoor is de vakantieperiode en daarmee samenhangend de afwezigheid van Ă©Ă©n of meerdere bestuursleden.
De planning is strak doch haalbaar: dit vraagt wel van de leden een tijdige aanlevering van informatie van belang voor het inplannen van de wedstrijden.

Deze planning wordt hieronder weergegeven:
Planning start ORV competitie 2017-2018 !
do1 juni:Start inschrijving
ma12juni:Verzending ledenlijsten
di1 augustus:Laatste mogelijkheid om in te schrijven
vr4 augustus:Verspreiding 1e concept competitie indeling
ma7 augustus:Contributies moeten binnen zijn bij het ORV
zo13augustus:Vaststellen competitie indeling 2017-2018
Start samenstellen competitie programma
do24augustus:Verspreiding concept competitie programma ter toetsing
ma18september:Verwerken ontvangen ledenlijsten
wo20september:Algemene ledenvergadering
zo24september:Uitreiking definitieve competitie programma
ma25september:Vullen ORV site met het definitieve programma 2017-2018
ma25september: Verzenden spelerskaarten
ma2 oktober:Start competitie!


Zoals jullie kunnen zien wordt de inschrijvingsdatum in vergelijk met vorig seizoen twee weken naar voren geschoven.
De belangrijkste deadline is zondag 13 augustus, dan moet echt duidelijk zijn met hoeveel teams we gaan starten op 2 oktober!
Op deze datum moet deelname duidelijk zijn, de eventuele speelvoorkeuren en moet de contributie zijn voldaan (deadline contributie is 7 augustus!).

Het kan zijn dat overige info zoals contactpersoon, speellocatie, speeltijden nog niet definitief zijn maar die kunnen altijd nog later (uiterlijk 23 september) worden doorgegeven.

Dan op de tweede plaats de “leegloop” van de 1e klasse.
Een commissie (bestaande uit bestuursleden en een vertegenwoordiger vanuit de verenigingen) heeft zich daar over gebogen en een aantal varianten besproken en uitgewerkt.
Er is een keuze gemaakt die naar onze mening bijdraagt aan een betere verdeling van de teams over de klassen en zorgt voor een goede krachtsverhouding.

Alles valt en staat uiteraard met de aan- en afmeldingen vandaar het dringende verzoek aan een ieder om zich te houden aan de uiterste inschrijfdatum van 1 augustus a.s.!!

Wat wordt het dan voor indeling?
Als we als uitgangspunt nemen de teams die nu deelnemen dan zal de 1e klasse van onderaf worden gevuld en zullen er geen teams degraderen uit de eerste drie Heren klassen. Met nog twee extra promoties naar de 4e en 5e klasse ontstaat er een verdeling van de 62 teams over de klassen 1 tm 6 van de Heren competitie van resp.: 11-11-10-10-10-10. Die is nu: 7-12-11-11-10-11.

De indeling van de dames competitie blijft onveranderd.

Behoudens een “explosie” van nieuwe teams voor de 1e klasse of überhaupt een forse toe- of afname van teams voor de Heren competitie, wordt dit het voorstel voor de nieuwe indeling cq verdeling op 4 augustus.
Om jullie niet teveel in het ongewisse te laten is er nu al een eerste uitwerking van de indeling van de Heren competitie bij deze mail gevoegd (behoudens nog wijzigingen in de stand en de aan- en afmeldingen).

Andere varianten zijn bekeken, besproken, in beeld gebracht maar werden niet als een ideale oplossing ervaren.
Varianten als een zgn “reset jaar”, waarbij we een seizoen met klassen naast elkaar zouden gaan spelen, zorgt voor teveel onderling krachtsverschil zodat dit ook geen oplossing bleek te zijn.
Het spelen van een anderhalve competitie zoals nu gedaan is in de eerste klasse veroorzaakt teveel planningsproblemen omdat het ritme van de wedstrijden afwijkt tov de andere klassen. Ook het afwisselend thuis en uit spelen is te onregelmatig.

Hopelijk kan een ieder zich vinden in deze wijzigingen in zowel de planning als de indeling.
Op naar het zoveelste ORV jaar!

Groet,
Namens het ORV Bestuur
Marcel van de Voorde
ORV Wedstrijdleiding

14-05-2017 Algemene Ledenvergadering ORV Breda 2017 20 september 2017
Geachte leden,

Hierbij alvast een belangrijke datum voor de ALV van het ORV Breda in het Stadskantoor van Breda.
Op woensdagavond 20 september 2017, aanvang 20:00 uur. Zet de datum alvast in de agenda! We streven ernaar om per team 1 afgevaardigde te mogen ontvangen.