Bestuursleden
Voorzitter

Jan Nijhof

 
xxx@xxx


Secretaris

Karin Marijnissen

 
xxx@xxx
06-18179498


Penning-
meester

René van den Broek

 
xxx@xxx


Spelers-
administratie

Wilbert Meijers

 
xxx@xxx


Wedstrijd-
leiding

Mathieu de Vries

 
xxx@xxx

algemeen e-mailadres: xxx@xxx

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr: 40282553